Termeni si Conditii

 

 

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE-ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE

 

ART 1. OBLIGATIILE LOCATORULUI

1.1.Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: predarea autovehiculului imediat dupa semnarea contractului, in buna stare de functionare si in acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fise de predare-primire, completarea si semnarea fisei de predare-primire, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta) in copie;

1.2.Sa asigure Clientului asistenta rutiera pe teritoriul Romaniei, pe toata durata Contractului, 24h/24, 7 zile/7 in caz de accident sau pana mecanica;

1.3.Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca avaria nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea. In cazul in care Locatorul se afla in imposibilitatea de a inlocui autovehiculul, clientului i se va restitui chiria aferenta perioadei in care nu a putut utiliza autovehiculul. In cazul in care Locatorul considera ca avaria este si din vina Clientului, Locatorul nu va mai asigura autovehicul la schimb Clientului;

1.4.Locatorul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Client in caz de avariere sau defectare a autovehiculului. Din momentul livrarii autovehiculului catre Client si pana la reintrarea in posesia acestuia, Locatorul este exonerat de orice raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, de taxele de drum sau de pod sau de amenzi cauzate de incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice sau a legislatiei in vigoare precum si de orice costuri rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale in legatura cu autovehiculul inchiriat;

1.5.Locatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului;

1.6.Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, cand acesta si-a indeplinit intocmai obligatiile asumate prin prezentul Contract.

ART 2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

2.1.Atat Clientul cat si soferii suplimentari mentionati in contract trebuie sa detina un permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.);

2.2.Sa prezinte in original la semnarea Contractului permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea garantiei de buna executie a Contractului. In cazul in care clientul nu dispune de un card de credit, contravaloarea garantiei va trebui achitata de catre Client Locatorului numerar sau prin virament bancar pana cel tarziu in momentul preluarii autovehiculului de catre client. Nu sunt acceptate carduri de debit sau Diners Club pentru plata garantiei, copii ale permisului de conducere sau actului de identitate, dovezi de circulatie sau permis de conducere expirat;

2.3.Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Locator si mentionate in Contract (sofer si Soferi aditionali), sau reprezentantilor Locatorului; in caz contrar Clientul va suporta in limita Depozituluide Garantie daune produse de persoane neautorizate sa conduca autovehiculul inchiriat;

2.4.Sa nu intarzie fara a anunta in prealabil preluarea autovehiculului mai mult de 3 ore peste momentul precizat in contract. In cazul rezervarilor confirmate, Locatorul isi rezerva dreptul sa anuleze rezervarea si sa retina sumele platite de catre Client cu titlu de daune-interese in cazul in care Clientul intarzie preluarea autovehicului peste termenul anterior precizat;

2.5.Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Clientul va achita integral Locatorului contravaloarea reparatiei, indiferent de nivelul de garantie pentru care a o optat (CDW sau PLATINUM PROTECTION);

2.6.Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Locatorului;

2.7.Sa instiinteze Locatorul, la solicitarea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii Locatorului, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia;

2.8.Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, distributie marfuri, activitati de paza si protectie, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau in activitati ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului sau pot conduce la sechestrarea acestuia de catre autoritatii, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosirii lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului;

2.9.Sa nu intervina sub nici o forma asupra echipamentului de monitorizare GPS cu care este dotat autovehiculul inchiriat;

2.10.Sa nu vanda, inchirieze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract;

2.11.In cazul furtului autoturismului, Clientul se obliga se declare evenimentul infractional organelor de politie. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autoturismului savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului: -Depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 3 ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea perioadei de inchiriere; -Depasirea termenului de deplasare in afara tarii peste perioada pentru care a primit procura din partea Locatorului -Lipsa sesizarii organelor de politie in cazul disparitiei autoturismului si lipsa confirmarii depunerii plangerii din partea Politiei;

2.12.Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca cea de la data luarii in primire. In cazul oricaror avarii produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv avarii cauzate de lovirea animalelor sau avarii cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire in limita depozitului de garantie platit/rezervat pe cardul de credit la semnarea Contractului cu conditia respectarii prevederilor Procedurii in Caz de Daune precizata la ART. 7 din prezentul document.

ART 3. TAXE SUPLIMENTARE

3.1.Pentru clientii si soferii aditionali cu varsta sub 21 de ani sau peste 70 de ani precum si pentru cei cu permis de conducere de mai putin de un an, Clientul va plati / i se va bloca pe cardul de credit o garantie dubla fata de cea mentionata in tarifele de lista iar tarifele de inchiriere vor fi majorate cu 15 € /zi de inchiriere. Asigurarea suplimentara PLATINUM PROTECTION reduce garantia si raspunderea clientului in caz de accident sau furt la 500 € pentru toatele clasele de autovehicule.

3.2.Taxa pentru soferi suplimentari este de 15 € /sofer incepand cu al doilea sofer aditional. Sunt acceptati pana la doi soferi aditionali.

3.3.In cazul in care predarea autovehiculului se face de catre Client dupa ora limita precizata in contract Clientul va achita o taxa de 10 €/ora de intarziere. Fractiile de ore se considera ore intregi. Aceasta diferenta se va achita de catre Client in momentul predarii autovehiculului in baza facturii emisa de catre Locator. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului mai mult de 3 de ore fara acordul Locatorului, Locatorul are dreptul sa reintre in posesia autovehiculului pe cheltuiala si riscul Clientului si sa anunte la Organele de Politie furtul autovehiculului. Clientul se obliga sa permita accesul Locatorului in spatiul unde se afla autovehiculul;

3.4.Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Locatorului numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, Clientul datoreaza Locatorului o taxa de 100 € necesara pentru aducerea autovehicului in starea avuta la predarea catre Client;

3.5.Daca Clientul este persoana juridica, este obligat sa puna la dispozitie autoturismul inchiriat numai persoanelor cu varsta intre 21 si 70 de ani care poseda permis de conducere categoria B de minim 1 an. Pentru incalcarea acestor prevederi Clientul datoreaza Locatorului o taxa in valoare de 500 €;

3.6.In cazul nerespectarii obligatiilor precizate in ART 2.5, 2.6, 2.7, 2.9., Clientul datoreaza Locatorului o taxa in valoare de 500 € la care se aduga si cheltuielile ce trebuie suportate de catre Locator pentru aducerea autovehiculului in starea avuta la predarea catre Client;

3.7.Predarea si restituirea autovehiculului in afara orelor normale de program (Luni-Vineri 09.00-18.00) se poate realiza la solicitarea Clientului cu achitarea catre Locator a unei taxe de 15 € per predare/restituire;

3.8.Abandonarea de catre Client a autovehiculului, fara a preda cheia unui reprezentant al Locatorului si fara semnarea bilaterala a fisei de predare-primire de predare obliga Clientul la plata catre Locator a unei taxe in valoare de 1.000 €; Acelasi conditii sunt valabile si in cazul in care Clientul refuza predarea masinii la termenul si in locatia precizate in Contract;

3.9.Restituirea autovehicului in alta locatie decat cea specificata in Contract se face numai cu acordul Locatorului cu achitarea de catre Client a unei taxe in valoare de 50 € daca locatia este in Bucuresti sau in judetul Ilfov, respectiv 250 € pentru restul tarii;

3.10.Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de Locator, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii autovehiculului inchiriat revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, Locatorul va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client si va factura catre Client valoarea efectiva a taxei/amenzii la care se adauga TVA plus o taxa de administrare de 50 € / amenda;

3.11.Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-primire). In caz contrar, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 50 €. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de Locator;

3.12.Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la Locator, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de remediere in valoare de 500 €;

3.13.In cazul in care autovehiculul se restituie murdar, Clientul este de acord cu plata unei taxe de 50 €. In situatiile in care autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii (tapiterie patata, s-a fumat in autovehicul), Clientul este de acord cu plata unei taxe de 100 €;

3.14.In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client acesta este de acord cu plata unei taxe de 150 €; 3.15.Locatorul inchiriaza impreuna cu autovehiculul o serie de accesorii (navigatie GPS, scaun copil, router wi-fi, lanturi de zapada) la tarifele precizate in Contract. In cazul pierderii/deteriorarii acesoriilor inchiriate, Clientul datoreaza Locatorului plata unei despagubiri in valoare de 150 € / accesoriu;

ART 4. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

4.1.Autovehiculul se livreaza curat interior-exterior si cu plinul facut la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul si mentionate in Contract. La livrare: -se va semna Contractul de Inchiriere ; -se va semna Fisa de Predare-Primire (Anexa 1 la Contractul de Inchiriere) in care se vor specifica toate avariile prezente pe autovehicul, accesoriile prezente in autovehicul (roata rezerva, trusa medicala, cric, trusa scule, etc.), stare tapiterie, rulaj (km), nivel carburant, curatenie caroserie; -se va achita contravaloarea integrala a inchirierii si se va achita/bloca pe cardul de credit depozitul de garantie; Livrarea autovehicului catre Client este efectiva in momentul semnarii fisei de predare-primire de catre Locator si Client.

4.2.Autovehiculul se restituie curat interior-exterior si cu plinul facut la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul si mentionate in Contract sau in alta locatie agreata de catre Locator si Client cu respectarea prevederilor ART 3.9.. La restituire: -se va semna Fisa de Predare-Primire (Anexa 1 la Contractul de Inchiriere) in care se vor specifica toate avariile prezente pe autovehicul, accesoriile prezente in autovehicul (roata rezerva, trusa medicala, cric, trusa scule, etc.), stare tapiterie, rulaj (km), nivel carburant, curatenie caroserie; -se va debloca/restitui depozitul de garantie integral in cazul in care autovehiculul este restituit in aceeasi stare si cu aceeasi cantitate de carburant avuta la livrare. Pentru autovehicule restituite murdare sau in conditii de nocturna sau in conditii meteo care impiedica verificarea se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si implicit deblocarea garantiei cu 24 de ore de la momentul predarii autovehiculului catre Locator; Restituirea autovehicului catre Client este efectiva in momentul semnarii fisei de predare-primire de catre Locator si Client.

4.3.Utilizarea autoturismului in afara Romaniei se face NUMAI cu instiintarea in prealabil a Locatorului, dupa obtinerea acordului scris al acestuia (imputernicire iesire din tara) in urmatoarele CONDITII SPECIALE: depozit de garantie in valoare de 1.200 € pana la 2400 € functie de clasa autovehiculului, limita de rulaj 500 km/zi inchiriere, depasire rulaj 0.15 € / km, tarife zilnice inchiriere majorate cu 15 €/ zi inchiriere. Achizitionarea PLATINUM PROTECTION reduce garantia la 500 € pentru toate clasele. In cazul utilizarii autovehiculului in afara tarii fara acceptul Locatorului, Clientul va fi direct raspunzator atat din punct de vedere legal, cat si financiar, pentru orice eveniment rutier ce are loc in afara granitelor tarii. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile;

4.4.Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei avarii sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

ART 5. GARANTIA PENTRU DAUNE. TAXE PENTRU REDUCEREA RESPONSABILITATII IN CAZ DE DAUNE.

5.1.Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii;

5.2.Tariful de inchiriere include CDW (Collision Damage Waiver) si TP (Theft Protection). CDW (Garantie pentru daune) cat si TP (Protectie in caz de furt) limiteaza raspunderea Clientului in caz de furt, tentativa de furt al autovehiculului sau accident cauzat din vina clientului sau cu autor necunoscut (inclusiv auto gasit lovit in parcare) la o valoare ce poate varia intre 300 € si 600 € functie de clasa autovehiculului inchiriat. Garantia obligatorie se constituie la semnarea Contractului fie prin plata numerar/virament bancar, fie prin blocarea sumei respective pe cardul de credit al Clientului si va fi restituita Clientului la restituirea autovehiculului daca acesta este returnat in aceeasi stare si cu aceeasi cantitate de carburant cu care a fost preluat;

5.3.In scopul reducerii garantiei Clientul poate opta la semnarea Contractului pentru o asigurare suplimentara PLATINUM PROTECTION, care reduce valoarea garantiei obligatorii la ZERO € (500 € pentru situatiile in care soferul/soferii aditionali au permis de mai putin de 1 an, utilizeaza auto in afara tarii sau au varsta sub 21 sau peste 70 ani), responsabilitatea Clientului limitandu-se la aceasta suma cu exceptiile prevazute la ART 5.4.; tarifele zilnice pentru asigurarea suplimentara sunt precizate in tarifele publice;

5.4.Indiferent daca a optat sau nu pentru asigurarea suplimentara PLATINUM PROTECTION, Clientul ramane responsabil de plata contravalorii tuturor daunelor produse autoturismului inchiriat si/sau tertilor din culpa sa in urmatoarele situatii: -Nerespectarea obligatiilor prevazute la ART 2 de mai sus; -Utilizarea neconforma a autovehiculului inchiriat: avarii cauzate de supraincalzirea motorului sau lipsei presiunii de ulei semnalate de instrumentele de bord, avarii situate sub autovehicul ca urmare a deplasarii pe drumuri necorespunzatoare),inteparea/taierea/explozia anvelopelor, actiunea curentului electric asupra componentelor instalatiei electrice, patrunderea cu autovehiculul inchiriat in locuri inundate, deteriorarea accesoriilor, tapiteriei sau a altor bunuri aflate in autovehicul, accident produs cu intentie, accidente produse in timpul conducerii autovehiculului inchiriat sub influenta bauturilor alcoolice sau oricaror alte substante de natura a afecta capacitatea de conducere a unui autovehicul, utilizarea autovehiculului in scopul comiterii de infractiuni; -Taxe datorate conform prevederilor ART. 3 de mai sus.

 

 

ART 6. PLATA SERVICIILOR

6.1.Clientul plateste integral, inainte sau la semnarea contractului si preluarea autovehiculului costul inchirierii autovehiculului si optionalelor selectate, asigurarile suplimentare si eventualele taxe suplimentare asumate prin Contract (predare/restituire in afara programului de lucru, mai mult de un sofer aditional, etc.). Plata se va face in RON la cursul de vanzare al ING BANK din ziua semnarii contractului;

6.2.Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) prin virament bancar sau in numerar. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase in sarcina sa conform Contractului, pana in momentul preluarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de Locator. Orice suma neachitata de Client catre Locator la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (cost intarziere restituire auto, amenzi, penalitati, taxe, costuri cu reparatii ale autovehiculului in urma daunelor produse de client pe durata inchirierii etc), pot fi incasate de catre Locator de pe cardul de credit al Clientului, cu somatie prealabila transmisa in scris. Pentru orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia exprimat prin semnarea Termenilor si Conditiilor prezente, Locatorul va transmite pe e-mail Clientului documentele corespunzatoare incasarii;

6.3.Tarifele nu includ: costul carburantului, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale in legatura cu autovehiculul inchiriat pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume va fi in sarcina Clientului;

6.4.In cazul in care Clientul renunta unilateral la Contract si preda autovehiculul catre Locator inainte de expirarea perioadei contractuale agreate, contravaloarea serviciilor neprestate se constituie intr-un voucher cu valabilitate 12 luni utilizabil de catre Client pentru inchirierea unui alt autovehicul din flota Locatorului;

6.5.In cazul intarzierii platii peste termenul de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, se percep penalitati in valoare de 1.0%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu a 6a si pana la creditarea contului Locatorului cu suma datorata de catre Client;

6.6.Garantia prevazuta la ART 5 se restituie de catre Locator Clientului in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data restituirii autovehiculului si semnarii fisei de predare-primire intre Locator si Client.

ART 7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE

7.1.Clientul are obligatia de a anunta imediat Locatorul cu privire la orice dauna noua descoperita la Autovehiculul inchiriat;

7.2.Daca dauna are autor necunoscut, Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie;

7.3.Daca accidentul s-a produs din vina Clientului au fost implicate doua autovehicule si nu exista vatamari corporale acesta are urmatoarele obligatii: -Sa completeze formularul de constatare amiabila daca cei doi soferi isi recunosc vina; -Sa obtina Proces Verbal + Autorizatie de Reparatie emise de Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu completeaza formularul de constatare amiabila

7.4.Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului si au fost implicate doua autovehicule si nu exista vatamari corporale acesta are urmatoarele obligatii: -Sa completeze formularul de constatare amiabila daca cei doi soferi isi recunosc vina si obtinerea de copii dupa polita RCA vinovat, certificatul de inmatriculare vinovat, CI/BI vinovat si permis conducere vinovat: -Sa obtina Proces Verbal + Autorizatie de Reparatie emise de Organele de Politie si copie dupa polita RCA a vinovatului in cazul in care cei doi soferi nu completeaza formularul de constatare amiabila;

7.5.Daca in accident au fost implicate mai mult de doua autovehicule, sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale sau a fost lovit un animal Clientul are obligatia sa contacteze imediat Organele de Politie pentru obtinerea Procesului verbal si a Autorizatiei de Reparatie;

7.6.In toate situatiile descrise la punctele 7.2.-7.5 Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta si mentionarea tuturor avariilor constatate atat in Constatarea Amiabila cat si in Autorizatia de Reparatie si Procesul Verbal emise de catre Organele de Politie;

7.7.In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii. 7.8.Orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii se va factura conform grilei de costuri pentru daune precizata in continuare (costuri/element). Se considera daune si avariile minore, cum ar fi zgarieturile:

7.8.Orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii se va factura in functie de devizul dat de reprezentanta, iar clientul va fi obligat sa plateasca jumatate din acesta.

ART 8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1.Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional la Contract. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre Locatar, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita de catre Client imediat ce Locatarul accepta semnarea Actului Aditional, inainte de inceperea perioadei de prelungire;

8.2.Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere;

8.3.Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii de catre Locator;

8.4.Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nicio formalitate prealabila si fara punere in intarziere in situatiile: dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului, decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu, nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin incheierea prezentului contract. In cazul in care reziliaza Contractul, Locatorul va notifica Clientul telefonic, prin posta cu confirmare de primire si prin posta electronica;

8.5.Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 3 (trei) ore de la momentul rezilierii, la punctul de lucru al Locatorului in aceeasi stare si cu aceeasi cantitate de carburant cu care l-a preluat.

ART 9. DISPOZITII FINALE

9.1.Clientul isi asuma pe toata durata de inchiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta autovehiculului;

9.2.Plata primelor de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitatate numai in afara teritoriului Romaniei (carte verde, extinderea politei CASCO, etc.) sunt suportate exclusiv de catre Client;

9.3.Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in contract si nerespectate ca atare la termene;

9.4.Clientul are obligatia de a face toate demersurile pentru deschiderea dosarului de dauna pentru accidentele produse in perioada inchirierii, indiferent daca este sau nu este vinovat de producerea accidentului. In cazul in care Clientul nu face demersurile sus-mentionate este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii;

9.5.Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate. Prezentul contract are forta de lege intre parti. El se va aplica insa, numai in masura in care prevederile sale nu contravin unor norme legale imperative. Totodata, prezentul contract se completeaza de drept cu celelalte obligatii care ar putea fi prevazute de acte normative in vigoare;

9.6.Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligatiilor asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Civil.

ART 10. LITIGII

10.1.Litigiile care se pot naste in legatura cu Contractul de Inchiriere vor fi solutionate pe cale amiabila sau prin procedura medierii;

10.2.Daca Partile nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvare instantelor competente din Bucuresti.

ART 11. FORTA MAJORA

11.1.In cazul unei situatii de forta majora definita conform practicii juridice, care impiedica Partile sa indeplineasca conditiile Contractului, ambele Parti vor continua, in masura posibilului, sa-si execute obligatiile in conformitate cu acest Contract, si ele vor salva in orice mod posibil si rezonabil interesele lor comune. Totusi, daca o astfel de executare este imposibila din cauza unor astfel de conditii de forta majora dincolo de controlul oricareia din Parti, Partea afectata va notifica cealalta Parte cu privire la aceste conditii si va relua executarea atunci cand este in mod rezonabil posibil sa o faca;

11.2.Contractul va ramane in vigoare in ciuda unei astfel de situatii temporare in conformitate cu articolele generale ale Contractului inclusiv acelea referitoare la durata Contractului. Daca o astfel de situatie continua timp de o perioada ce depaseste sase (6) luni, Partile pot lua reciproc in considerare incetarea Contractului si se vor stradui sa se intalneasca sa discute continuarea cooperarii intre ele.

ART 12. DREPTURI, PRIVILEGII SI RENUNTARE LA DREPTURI

Faptul ca oricare din Parti nu aplica in orice moment orice prevedere a Contractului de Inchiriere, nu exercita drepturile sale conform oricarei prevederi sau nu solicita o anumita indeplinire a unei prevederi, nu va fi in niciun fel interpretata drept o renuntare la o astfel de prevedere, nici nu va afecta in vreun mod valabilitatea Contractului sau dreptul Partii de a aplica fiecare si oricare prevedere dupa aceea.

ART 13. NOTIFICARI

Toate notificarile, cererile si alte comuncari care urmeaza a fi date sau predate conform sau din motivul prevederilor Contractului de Inchiriere vor fi facute in scris si vor fi considerate a fi fost date cand au fost predate personal sau trimise prin posta, si cu confirmare de primire, sau cand primirea este confirmata daca este trimisa prin fax sau alt dispozitiv electronic de transmisie. Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin curier, (iv) prin posta electronica e-mail sau (v) prin posta cu confirmare de primire. Partile contractante semneaza Contractul de Inchiriere, personal sau prin reprezentantul lor legal, dupa caz, in baza vointei comune, libere si neviciate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Am citit, inteleg si sunt de acord cu conditiile sus mentionate

*Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termani si Conditii, Anexa 1: Fisa de Predare-

Primire si Anexele la Contract. Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Locator. Toate tarifele includ tva si sunt exprimate in Euro. Platile se vor efectua in RON la cursul de vanzare …banca… din data facturarii.

 

CLIENT,

Nume

Semnatura ________________________

 

 

SOFER PRINCIPAL,

Nume

Semnatura _________________________

 

 

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!